Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na podkategórie Preskočiť na hlavný obsah
Nedeľa, 29.11.2015, meniny má Vratko

Obrázky - Veľká noc

Hlavny obsah

Obrázky - Veľká noc

Najnovšie príspevky

Merry Easter

Merry Easter

Vajíčka v tráve

Vajíčka v tráve

Biela sobota

Biela sobota

Biela sobota – deň Kristovho zostúpenia k zosnulým.

Spolu s Veľkým piatkom patrí v katolíckej cirkvi Biela sobota k tzv. aliturgickým dňom. Znamená to, že počas týchto dní sa neslúži obeta sv. omše. Keďže samotná omša je nekrvavým sprítomnením Kristovej veľkonočnej obety, na Veľký piatok ju vykonáva sám Boží Syn, a to krvavým spôsobom. Na Bielu sobotu zasa cirkev bdie a medituje pri Pánovom hrobe, pričom tiež „v modlitbách a pôste očakáva jeho vzkriesenie“ (De festis paschalibus, čl. 73). Aj preto ju možno označiť za deň ticha. Výnimku zo zákazu slávenia omše v týchto dňoch môže udeliť len pápež, ako sa to stalo napr. v r. 2009 pri príležitosti pohrebu obetí zemetrasenia v talianskej Aquile. Ako upozorňuje František Kunetka vo svojom článku Biela sobota – druhý deň veľkonočného trojdnia (in: Studia Theologica, č. 1/2007), tento deň je aliturgickým „iba v istom zmysle slova, kedy sa neslávia určité liturgické typy. Cirkev však bez bohoslužby nemôže byť ani jediný deň v roku. Kristovo tajomstvo, ktoré je anamneticky sprítomňované v každej liturgii, musí byť slávené i v deň Bielej soboty iným, nesakramentálnym typom bohoslužby“

Veľký piatok

Veľký piatok

Veľký piatok je pre veriacich dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň ako takmer jediný deň roka neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Je to deň pôstu, pokánia, ktorý je osobitne zasvätený spomienke na Ježišovo utrpenie a smrť na kríži.

učenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony svätému krížu a svätého prijímania. Je to jeden z dvoch dní roka, keď sa neslávi eucharistická obeta. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie – príbeh o utrpení a umučení Krista. V katolíckej cirkvi sa konajú krížové cesty v kostoloch alebo na kalváriách miest a obcí.

V gréckokatolíckej cirkvi je v centre obradov Veľkého piatku plaščenica. Táto ikona Krista ležiaceho v hrobe sa stala neoddeliteľnou súčasťou obradov večierne Veľkého piatku a utierne Veľkej soboty v gréckokatolíckych chrámoch. Počas týchto obradov veriaci prejavujú plaščenici osobitnú verejnú úctu a poklonu.

Plaščenica symbolizuje plachtu či plátno, do ktorého bolo zavinuté Kristovo mŕtve telo, keď ho uložili do hrobu. Je to obdĺžnikové plátno s vyobrazením mŕtveho tela Ježiša Krista v hrobe, alebo je na nej zobrazená celá scéna snímania Krista z kríža a uloženia do hrobu. V súčasnosti býva na nej okrem ikony Krista v hrobe zobrazená aj Panna mária, Jozef a nábožné ženy, ktoré boli prítomné na pohrebe Ježiša Krista.

Zajačik a kuriatko

Zajačik a kuriatko

Veľko(Via)očné sviatky

Veľko(Via)očné sviatky

Bahniatka

Bahniatka

Zeleno biela

Zeleno biela

Farebné veľkonočné vajíčka

Farebné veľkonočné vajíčka

Prečo je zelený štvrtok zelený

Prečo je zelený štvrtok zelený

Zelený štvrtok – je zrejme pomenovaný podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi. Iné vysvetlenie hovorí, že názov pochádza z germánskeho bohoslužobného názvoslovia, zo slova greinen – nariekať. V starej cirkvi sa totiž v tento deň konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich. Hriešnici sa podobali suchým ratolestiam, ktoré sa pokáním a rozhrešením zazelenali na strome cirkvi.

Zelený štvrtok

Zelený štvrtok

Dnes sa začína Veľkonočné posvätné trojdnie alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. Všetky dni majú bohatý liturgický obsah a symboliku.

Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu.

Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto svätá omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov.

Krasne sviatky jari, Morena zomrela Vesna sa narodila

Krasne sviatky jari, Morena zomrela Vesna sa narodila

Vesna je v slovanskej mytológií bohyňou jari, života a mladosti, zaháňa Morenu (zimu) a prináša teplo, radosť a zeleň na polia i do lesov. Bola mladá a krásna.

Pridať príspevok
ikonaPridaj príspevok
Pridal:
Cieľová kategória:
Titulok:
Popis:
Obrázok (obrázky):
Overovací reťazec(bez prvého znaku):Captcha! Pokiaľ nie ste schopný prečítať z nejakého dôvodu text na tomto obrázku, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu.