Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na podkategórie Preskočiť na hlavný obsah
Sobota, 20.01.2018, meniny má Dalibor
Hlavne menu Vychytané darčeky

Obrázky - Veľká noc

Hlavny obsah

Obrázky - Veľká noc

Najnovšie príspevky

Merry Easter

Merry Easter

Vajícka v tráve

Vajícka v tráve

Biela sobota

Biela sobota

Biela sobota – den Kristovho zostúpenia k zosnulým.

Spolu s Velkým piatkom patrí v katolíckej cirkvi Biela sobota k tzv. aliturgickým dnom. Znamená to, že pocas týchto dní sa neslúži obeta sv. omše. Kedže samotná omša je nekrvavým sprítomnením Kristovej velkonocnej obety, na Velký piatok ju vykonáva sám Boží Syn, a to krvavým spôsobom. Na Bielu sobotu zasa cirkev bdie a medituje pri Pánovom hrobe, pricom tiež „v modlitbách a pôste ocakáva jeho vzkriesenie“ (De festis paschalibus, cl. 73). Aj preto ju možno oznacit za den ticha. Výnimku zo zákazu slávenia omše v týchto dnoch môže udelit len pápež, ako sa to stalo napr. v r. 2009 pri príležitosti pohrebu obetí zemetrasenia v talianskej Aquile. Ako upozornuje František Kunetka vo svojom clánku Biela sobota – druhý den velkonocného trojdnia (in: Studia Theologica, c. 1/2007), tento den je aliturgickým „iba v istom zmysle slova, kedy sa neslávia urcité liturgické typy. Cirkev však bez bohoslužby nemôže byt ani jediný den v roku. Kristovo tajomstvo, ktoré je anamneticky sprítomnované v každej liturgii, musí byt slávené i v den Bielej soboty iným, nesakramentálnym typom bohoslužby“

Velký piatok

Velký piatok

Velký piatok je pre veriacich dnom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrt Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento den ako takmer jediný den roka neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Je to den pôstu, pokánia, ktorý je osobitne zasvätený spomienke na Ježišovo utrpenie a smrt na kríži.

ucenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony svätému krížu a svätého prijímania. Je to jeden z dvoch dní roka, ked sa neslávi eucharistická obeta. V tento den sa cítajú alebo spievajú pašie – príbeh o utrpení a umucení Krista. V katolíckej cirkvi sa konajú krížové cesty v kostoloch alebo na kalváriách miest a obcí.

V gréckokatolíckej cirkvi je v centre obradov Velkého piatku plašcenica. Táto ikona Krista ležiaceho v hrobe sa stala neoddelitelnou súcastou obradov vecierne Velkého piatku a utierne Velkej soboty v gréckokatolíckych chrámoch. Pocas týchto obradov veriaci prejavujú plašcenici osobitnú verejnú úctu a poklonu.

Plašcenica symbolizuje plachtu ci plátno, do ktorého bolo zavinuté Kristovo mrtve telo, ked ho uložili do hrobu. Je to obdlžnikové plátno s vyobrazením mrtveho tela Ježiša Krista v hrobe, alebo je na nej zobrazená celá scéna snímania Krista z kríža a uloženia do hrobu. V súcasnosti býva na nej okrem ikony Krista v hrobe zobrazená aj Panna mária, Jozef a nábožné ženy, ktoré boli prítomné na pohrebe Ježiša Krista.

Zajacik a kuriatko

Zajacik a kuriatko

Velko(Via)ocné sviatky

Velko(Via)ocné sviatky

Bahniatka

Bahniatka

Zeleno biela

Zeleno biela

Farebné velkonocné vajícka

Farebné velkonocné vajícka

Preco je zelený štvrtok zelený

Preco je zelený štvrtok zelený

Zelený štvrtok – je zrejme pomenovaný podla zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi. Iné vysvetlenie hovorí, že názov pochádza z germánskeho bohoslužobného názvoslovia, zo slova greinen – nariekat. V starej cirkvi sa totiž v tento den konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spolocenstva veriacich. Hriešnici sa podobali suchým ratolestiam, ktoré sa pokáním a rozhrešením zazelenali na strome cirkvi.

Zelený štvrtok

Zelený štvrtok

Dnes sa zacína Velkonocné posvätné trojdnie alebo triduum – Zelený štvrtok, Velký piatok a Biela sobota. Všetky dni majú bohatý liturgický obsah a symboliku.

Je to spolocné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína Kristovu smrt na Velký piatok, Krista uloženého v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo zmrtvychvstanie na Velkonocnú nedelu.

Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti knazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi slúžia sväté omše so všetkými knazmi svojich diecéz, táto svätá omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení knazov.

Krasne sviatky jari, Morena zomrela Vesna sa narodila

Krasne sviatky jari, Morena zomrela Vesna sa narodila

Vesna je v slovanskej mytológií bohynou jari, života a mladosti, zahána Morenu (zimu) a prináša teplo, radost a zelen na polia i do lesov. Bola mladá a krásna.


Pridať príspevok
ikonaPridaj príspevok
Pridal:
Cieľová kategória:
Titulok:
Popis:
Obrázok (obrázky):
Overovací reťazec(bez prvého znaku):Captcha! Pokiaľ nie ste schopný prečítať z nejakého dôvodu text na tomto obrázku, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu.